ค้นหา
         :: CONTENT ::
 

ตรวจสอบ ตรวจสอบผลงาน
หากไม่มี แจ้ง

 
 
 

........

ประกาศที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ประกาศคณะอนุกรรมการผู้ตัดสิน 
ประกาศคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
ระเบียบคณะกรรมการผู้ตัดสิน
แจ้งผู้ตัดสินทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้ตัดสินตัวแทนภาค
แนวทางการพัฒนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอลไทย
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด  รายชื่อ 
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม  รายชื่อ 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.นครราชสีมา   
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.อุดรธานี    
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม   จ.สุพรรณบุรี  
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม   รายชื่อ
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด   รายชื่อ        
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา      
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.พิษณุโลก     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุดรธานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.ปัตตานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครศีธรรมราช     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุบลราชธานี     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม ม.ราชภัฎจอมบึง จ.ราชบุรี     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม สพล.อุดรธานี     

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการ ด้วย

การแข่งขันวอลเลย์บอลวอลเลย์บอล “ไทย–เดนมาร์คซูเปอร์ลีก 2017” รายละเอียด     
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬากองทัพบก      รายละเอียด     
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์ประเทศไทย   รายละเอียด     
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชียทัวร์     รายละเอียด       
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด U21 ชิงแชมป์เอเชีย   รายละเอียด     
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาเทคโนโลยีราชมงคล   รายละเอียด      
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษา   รายละเอียด     
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาสาธิตสามัคคี “นนทรีเกมส์” รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอล "วิทยุการบิน" รอบชิงชนะเลิศ รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอล "แอร์เอเชีย"    รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียน อปท.   รายละเอียด     
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "สงขลาเกมส์"       รายละเอียด     
การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียน รายการ Thai PBS     รายละเอียด     
การแข่งขันวอลเลย์บอล "วิทยุการบิน"   รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอล "เอสโคล่า"    รายละเอียด    
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนระเบียบของสมาคมฯ   รายละเอียด   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รายชื่อแต่งตั้งผู้ตัดสิน ประจำปี 2560    ตรวจสอบ     
 แต่งตั้งรายชื่อผู้ขอสอบผู้ตัดสินชายหาด รอบ 2  
แต่งตั้งรายชื่อผู้ขอสอบผู้ตัดสินชายหาด  
 
ระเบียบกองทุนสมาชิกชายหาด
คำแนะนำสำหรับแนวปฏิบัติของผู้ฝึกสอน
แนวปฏิบัติของผู้ตัดสินชายหาด ฉบับ 2016
   
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
e-mail :
Upload Website
update : 28/03/2017