ค้นหา
         :: CONTENT ::
 

ตรวจสอบ ตรวจสอบผลงาน
หากไม่มี แจ้ง
อ.จันทร์เพ็ญ
089-8271910

 
 
 

.....

ประกาศที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ประกาศคณะอนุกรรมการผู้ตัดสิน 
ประกาศคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
ระเบียบคณะกรรมการผู้ตัดสิน
แจ้งผู้ตัดสินทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้ตัดสินตัวแทนภาค
แนวทางการพัฒนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอลไทย
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด  รายชื่อ 
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม  รายชื่อ 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.นครราชสีมา   
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.อุดรธานี    
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม   จ.สุพรรณบุรี  
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม   รายชื่อ
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด   รายชื่อ    
ประกาศผลสอบประจำปี 2558    รายละเอียด    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา      
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.พิษณุโลก     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุดรธานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.ปัตตานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครศีธรรมราช     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุบลราชธานี     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม ม.ราชภัฎจอมบึง จ.ราชบุรี     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม สพล.อุดรธานี     

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการ ด้วย

การแข่งขันวอลเลย์บอล "วิทยุการบิน"   รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "บางกอกแอร์เวย์-เกาะช้าง"  รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก"   รายละเอียด        
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล สพล.อุดรธานี   รายละเอียด    
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล มรฏ.จอมบึง   รายละเอียด    
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา "พลศึกษาเกมส์"      รายละเอียด        
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง“แชมป์กีฬา 7 สี"    รายละเอียด        
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "ชุมพร-ระนองเกมส์" รอบคัดเลือก       
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง ก “ ซีเล็คทูน่า ” รายละเอียด  
การแข่งขันวอลเลย์บอล "เอสโคล่า"    รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอล “ ไฟฟ้า ” รายละเอียด        รายชื่อสอบไฟฟ้า (ใหม่)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนระเบียบของสมาคมฯ   รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนชาย ก “ ซีเล็คทูน่า ” รายละเอียด    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
แต่งตั้งรายชื่อผู้ขอสอบผู้ตัดสินชายหาด     
   

แจ้งผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาด...
           การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รายการยูโร่เค้ก คัดเลือกภาคเหนือ จ.สุโขทัย วันที่ 5-12 พย. 59
ขอเลื่อนการแข่งขัน  จะเป็นวันไหนนั่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
ร่างระเบียบกองทุนสมาชิกชายหาด
คำแนะนำสำหรับแนวปฏิบัติของผู้ฝึกสอน
แนวปฏิบัติของผู้ตัดสินชายหาด ฉบับ 2016
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
e-mail : chaiyo_pol@hotmail.com
Upload Website
update : 19/10/2016