ค้นหา
         :: CONTENT ::
 

ตรวจสอบ ตรวจสอบผลงาน
หากไม่มี แจ้ง
อ.จันทร์เพ็ญ
089-8271910

 
 
 

.....มรภ.จอมบึง จ.ราชบุรีร่วมกับสมาคมฯ เปิดการอบรมผู้ตัดสินในร่ม ประมาณวันที่ 8-14 กย. 59
สนใจสมัครได้ที่ จันทร์เพ็ญ จิรัคคกุล 0898271910

ประกาศที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ประกาศคณะอนุกรรมการผู้ตัดสิน 
ประกาศคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
ระเบียบคณะกรรมการผู้ตัดสิน
แจ้งผู้ตัดสินทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้ตัดสินตัวแทนภาค
แนวทางการพัฒนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอลไทย
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด  รายชื่อ 
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม  รายชื่อ 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.นครราชสีมา   
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.อุดรธานี    
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม   จ.สุพรรณบุรี  
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม   รายชื่อ
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด   รายชื่อ    
ประกาศผลสอบประจำปี 2558    รายละเอียด    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา      
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.พิษณุโลก     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุดรธานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.ปัตตานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครศีธรรมราช     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุบลราชธานี     

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการ ด้วย

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา "พลศึกษาเกมส์"      รายละเอียด        
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง“แชมป์กีฬา 7 สี"    รายละเอียด        
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "ชุมพร-ระนองเกมส์" รอบคัดเลือก       
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง ก “ ซีเล็คทูน่า ” รายละเอียด  
การแข่งขันวอลเลย์บอล "เอสโคล่า"    รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอล “ ไฟฟ้า ” รายละเอียด        รายชื่อสอบไฟฟ้า (ใหม่)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนระเบียบของสมาคมฯ   รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนชาย ก “ ซีเล็คทูน่า ” รายละเอียด    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
แต่งตั้งรายชื่อผู้ขอสอบผู้ตัดสินชายหาด     

มรภ.จอมบึง จ.ราชบุรีร่วมกับสมาคมฯ เปิดการอบรมผู้ตัดสินในร่ม ประมาณวันที่ 8-14 กย. 59
สนใจสมัครได้ที่ จันทร์เพ็ญ จิรัคคกุล 0898271910 รับจำนวนจำกัด

   
 
 
 
 
ร่างระเบียบกองทุนสมาชิกชายหาด
คำแนะนำสำหรับแนวปฏิบัติของผู้ฝึกสอน
   
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
e-mail : chaiyo_pol@hotmail.com
Upload Website
update : 27/08/2016